Industriële shutdowns

Soms heeft u geen keuze en moet u de machines stilleggen zoals bij modificaties, onderhoud, uitbreiding of verhuizing. Uw grootste zorg: de productiestop zo kort mogelijk houden. Én uw machines en productielijnen na de heropstart even goed of zelfs beter laten draaien dan voordien. Samoco zorgt er voor. Hierbij beheren we het volledige project, van voorbereiding tot inwerkingstelling. Het voordeel dat wij beschikken over een eigen bundeltrekker en bundellifter, maakt ons hierbij uniek.

Onder onze klanten rekenen we: IBR, ATPC, ExxonMobil, Total, SPIE.

ExxonMobil IBR Total